Nuolaidų kortelės naudos

 • Išlieka pastovi nuolaida dujoms, savitarnos žetonams ir plovimo paslaugoms.
 • Atsiranda plovimo pinigų kaupimas:
  • 1% nuo prekių sumos (maisto ir automobilių priežiūros prekės)
  • 3ct/L nuo kiekvieno litro dujų
 • Sukauptus plovimo pinigus galite išleisti savitarnos žetonams ir plovimo paslaugoms, padengdami iki 90% sumos.
 • Sukaupti plovimo pinigai galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.
 • Nuolaidų kortelės turėtojai turės galimybę dalyvauti ir kitose "plovimo pajėgos" organizuojamose akcijose bei žaidimuose.

Daugkartinės kortelės naudos

 • Papildžius kortelę atitinkama suma - mokėsite 20% mažiau! Pvz.: norėdami į kortelę įnešti 5 eur - mokėsite 4 eur; 20 eur - mokėsite 16 eur.
 • Jokių grynųjų ar žetonų.
 • Kortelės likutį galite sužinoti kasoje arba savitarnos terminaluose.
 • Kortelė papildoma kasoje.
 • Kortele galite naudotis savitarnoje visą parą.
 • Kortelė galioja Butkų Juzės g. 11 tunelinėje plovykloje bei savitarnoje.