banner-image

Įvykio registravimas

Nedelsdami praneškite apie tai plovyklos operatoriui
Nufotografuokite patirtą žalą
Užpildykite pateiktą įvykio formą